Bibliografía

  • Fundamentos de Sistemas Operativos, Mc-Graw Hill, Edición 7ma,  Silberschatz, Galvin y Gagne.
  • Sistemas Operativos Modernos, Pearson, Edición 2da, Tanenbaum.
  • Notas de Sistemas Operativos, Top Graph, Edición 2da, Sergio Saade.
  • Sistemas Operativos, Pearson, Edición 4ta, Stallings.